Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő:

Az Ön által megadott adatokat a S.P.A. Tudásbázis Kft. (1027 Budapest, Varsányi Irén utca 15., cégjegyzékszám: 01-09-937180) kezeli.

A (1027 Budapest, Varsányi Irén utca 15.tt3.) postai címen és (borbely@spateam.hu; legeny@spateam.hu; spateam@spateam.hu; ) e-mail címen tud kapcsolatba lépni velünk.

Mire használjuk a megadott adatokat?

A kapcsolatfelvételkor megadásra kerülő személyes adatokat tájékoztatás nyújtásához, illetve árajánlat tételhez, továbbá sikeres szerződéskötés esetén a szerződés teljesítéséhez használjuk fel.

Sikeres szerződéskötés, megrendelés esetében a megadásra kerülő személyes adatait kizárólag azzal a rendezvénnyel, tanfolyammal, egyéb eseménnyel és szolgáltatásnyújtással kapcsolatban kezeljük, amelyre jelentkezett, vagy igénybe vesz.

A adatok egy részét a szolgáltatási díj számlázásához használjuk fel (név, cím, adószám, stb.), további részét pedig (e-mail cím és telefonszám) a szerződés időtartama alatt történő kapcsolattartásra használjuk.

Mennyi ideig kezeljük az Ön személyes adatait?

A személyes adatokat első körben a megküldésre kerülő árajánlat érvényességi ideje erejéig tároljuk. Amennyiben az árajánlat nem kerül elfogadásra, a nemleges válasz megküldését követően az adatokat töröljük. Válasz elmaradása esetében a törlésre az árajánlat érvényességének végén kerül sor.

Amennyiben kizárólag tájékoztatás történik, amelyet nem követ árajánlatkérés, úgy a személyes adatok 30 napig tároljuk.

A kapcsolattartáshoz felhasznált adatokat a szerződés idején tároljuk, ezt követően automatikusan töröljük őket. Rendezvényre történő jelentkezés esetében, amennyiben Ön fizetési kötelezettség nélkül az ÁSZF-ben leírt módon törli a regisztrációját, úgy az adatait is automatikusan töröljük.

A számlázáshoz megadott adatokat, illetve az eseményre történő jelentkezés tényét a számviteli törvény előírása alapján kötelesek vagyunk az eseményt követően is megőrizni. A megőrzési idő 10 év. Ez idő alatt ezeket az adatokat más célra nem használjuk fel.

A megőrzési idő leteltével ezeket az adatokat automatikusan töröljük.

Kik férnek még hozzá az adatokhoz?

Az adatai kezelésekor és tárolásakor a legnagyobb körültekintés mellett kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az Ön adatai illetéktelen személyhez ne kerüljön.

Az adattárolás folyamán kiemelt figyelmet szentelünk a legkörültekintőbb fizikai tárolásra.

A megadott adatokhoz a rendezvény, tanfolyam, vagy egyéb esemény szerevezésében közvetlenül résztvevők férnek hozzá, őket pedig jogi kötelezettség köti az adatok védelméhez.

A megbízási viszonyhoz tartozó mindennemű pénzügyi, adózási és egyéb bejelentési kötelezettségnek való megfelelést a Profi-Mérleg Kft. (székhely: 1106 Budapest, Váltó u. 10/A, cégjegyzékszám: 01-09-680813) végzi, akiket jogi kötelezettség köt az Ön adatainak védelmére.

További, harmadik fél az Ön adataihoz nem fér hozzá.

A személyes adataihoz fűződő jogai

A tárolt adatok esetében az alábbi jogokkal rendelkezik:

Hozzáféréshez való jog: Az önről tárolt személyes adatait bármikor kikérheti, azokba betekintést nyerhet.

Helyesbítéshez való jog: Az önről tárolt adatokat minden esetben a valóságnak megfelelő tartalommal tároljuk. Adatváltozás esetében a tájékoztatását követően az adatmódosításokat haladéktalanul megtesszük.

Törléshez való jog: Az adatait kizárólag a fent megjelölt időtartamig és az ismertetett okok miatt tároljuk. Amennyiben úgy gondolja, hogy adatait jogtalanul kezeljük, és kéri adatainak törlését, ennek kérvényezését írásban bármikor megteheti felénk. A bejelentését kiemelt fontossággal fogjuk felülvizsgálni.

Adatkezelés korlátozása: Amennyiben önben felmerül annak gyanúja, hogy az önt érintő személyes adatokat jogellenesen kezeljük, a helyzet tisztázása idejére írásban kérheti az adatai kezelésének korlátozását.

Adathordozhatósághoz való jog: Amennyiben kéri az általunk Önről tárolt személyes adatainak másolatát, úgy azokat elektronikus formában megküldjük.

Hol lehet panaszt tenni?

 

Bármiféle, a személyes adatai kezelését érintő sérelem, jogellenesség esetén az eljáró hatóság, ahol bejelentéssel élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C,

telefonszám: +36 (1) 3911400                
email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Budapest, 2018. május 25.