Prezentáció

Nem csak a “klasszikus” prezentáció minősül prezentációnak… Mindenféle kommunikációs mód (személyes vagy közvetett), ami információt közöl a másik emberrel egy adott cél elérése érdekében (vállalat bemutatása, befektető keresése, üzleti partnerszerzés, értékesítés, stb.) egyben saját magunkat, szervezetünket és a másik félhez való hozzáállásunkat is tükrözi. Rendkívül széles eszköztárat és módszert ismerünk arra, hogy miként kivitelezhető hatékonyan és “hatásosan” egy előadás.

A képzés gyakorlati része arra épít, hogy a résztvevőkkel közösen dolgozzuk ki és iskolázzuk végig, az általuk már gyakorolt szakmára, termékre, szolgáltatásra vonatkozó prezentációk általános tapasztalatait.

A folyamat interaktív, a szimulációs helyzetgyakorlatokkal és a videóra rögzített helyzetek elemzésével törekszünk a résztvevők kompetenciafejlesztésére.

Főbb, érintett területek:

  • Hatékony kommunikáció alapelvei (metakommunikáció, beszédtechnika, hallgatóság bevonása, humor alkalmazása)
  • Önérvényesítés
  • A prezentációs alapelvek testreszabása, eszközhasználat (cél- tartalom- struktúra)
  • Előadói stílusgyakorlatok
  • Váratlan helyzetek kezelése (a rögtönzött prezentáció)

Mitől vagyunk mások?

A hitelességtől! Prezentációs tréningjeinket olyan trénerek tartják, akik a prezentációt nem iskolapadban tanulták, hanem sok éve, napi gyakorlattal bírnak a területen!

Felhasználói célcsoport:
Középvezetők (szónoki képességek fejlesztése), akik rendszeresen csoportok előtt beszélnek