Executive coaching

A vezetés, mint hivatás

A vezető meghatározó és példa értékű személy. Működése, cselekedetei, kapcsolata az embereivel döntő fontosságú az egész szervezet hatékonyságát tekintve. Meghatározza a munkatársak fejlődésének irányát, munkához való viszonyukat és a vállalat fejlődésében való részvételük motivációit

Valamennyi vezető és menedzser pozícióban dolgozó ember folyamatos döntéshelyzetben éli meg az életét. A változó körülményekhez és igényekhez állandóan igazodva, az alapvető gazdasági stratégiai elveket ugyanakkor az emberi tényezőt is figyelembe véve, erős gazdasági nyomás és kényszer alatt kell gyorsan, hatékonyan, jó döntéseket hozni.

Tévedés volna azt hinni, hogy a vezetői karizma, a problémák könnyed, de mégis felelős és hatékony kezelése pusztán az „értelem dolga”. Az elhatározásnak és az érzelmeknek is fontos szerepük van.

A vezető személyes életviteli érzelmi hatékonyságának a fejlesztése és a legfontosabb életterületeinek energetizálása elengedhetetlen feltétele a sikeres és hatékony vezetői működésnek, hiszen a vezető szakmai személyisége és magánemberi személyisége egy energetikai egységet alkot. A kulcspozícióban lévő vezetők által kisugárzott hatás és energia a legnyilvánvalóbb és a legmeghatározóbb minden szervezetben.

Mit kap a vezető az executív coachtól?


 • feltétel nélkül elfogadást
 • empatikus, értő figyelmet, támogatást
 • motivációt, lelkesítést, mert hisz az ügyfelében és a sikerében
 • segítséget célok és a problémák megfogalmazásában
 • külső nézőpontot, reflexiót
 • segítséget a döntésekhez, azok végrehajtásához és ellenőrzéséhez
 • segítséget a stratégia kidolgozásában

Segítséget a konkrét cselekvési program, akcióterv kidolgozásában, hogy azok ne csak álmok maradjanak!Miért executive?

Mert egy tökéletesen személyre szabott és szituatíve releváns szakmai kérdésekkel foglalkozó fejlesztő folyamat, amelynek célja kettős: egyrészt a vezető vezetési kompetenciáinak kifejlesztése illetve növelése és annak gyakorlatba átültetése a jobb szakmai működés érdekében, másrészt a vezető pozíciójából származó pszichés terhek elviselésének megkönnyítése, a vezető emocionális támogatása által.


A coach

A coach nem pszichológusként vagy üzleti tanácsadóként vesz részt a folyamatban, viszont mindkét szakterülethez érteni kell, hogy segítse az ügyfél fejlődését és vezetői döntéseit. A szakmai-vezetői kérdéseket személyiségfejlődési szempontból is segítenie kell értelmezni, annak érdekében, hogy az ügyfél jobb, tudatosabb és hatékonyabb vezetőként kerüljön ki a folyamatból.

Executive coaching hatásai

 • Saját érdekek és szükségletek, valamint a szervezet érdekeinek és szükségleteinek felismerése és összehangolása.
 • A pozícióból következő elszigetelődés miatti visszacsatolás hiányainak kompenzálása
 • A vezetői magányosságból eredő pszichés teher csökkenése
 • Segítséget a konkrét cselekvési program, akcióterv kidolgozásában, hogy azok ne csak álmok maradjanak!